Nawigacja
Strona główna
Kontakt
PodglÄ…d serwera TS3

Klan
Historia klanu
Osiągnięcia
Ligi - turnieje - kampanie
Rekrutacja
Wszyscy członkowie klanu

ARMA 3
ArmA 3 Polish Community
ATC (ARMA Tactical Combat)
TacBF (Tactical Battlefield)

ARMA 2
PR:A2 (Project Reality: ARMA 2)
ATC (ARMA Tactical Combat)
VB (Virtual Battle)

Romanovo
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Strona
Szukaj
Kategorie newsów
Zaloguj siÄ™
ATC6 - bitwa dwunasta i koniec kampanii
Mecze / Ligi / Turnieje

18 października odbyÅ‚a siÄ™ dwunasta i zarazem ostatnia bitwa kampanii ATC6. Priorytetowym zadaniem byÅ‚a obrona póÅ‚nocnego sektora naszego terytorium. SprawÄ™ utrudniaÅ‚o to, że już na starcie jeden z sektorów byÅ‚ pod kontrolÄ… przeciwnika. Bitwa zaczęła siÄ™ agresywnie od szybkiego ataku przeciwnka na sektor, który dla wykonania przygotowanego planu musieliÅ›my opuÅ›cić. Z kolei, nasze siÅ‚y przypuÅ›ciÅ‚y zmasowany atak na sektor, który wczeÅ›niej należaÅ‚ do przeciwnka. Po zdobyciu wspomnianego sektora twardo broniliÅ›my oba z sektorów, pozwalajÄ…c przeciwnikowi wykrwawiać siÄ™ w jego kolejnych nieudanych natarciach. W ostatniej fazie bitwy przypuÅ›ciliÅ›my atak na ostatni z niekontrolowanych sektorów, zdobywajÄ…c go bez wiÄ™kszego wysiÅ‚ku. Bitwa zostaÅ‚a zakoÅ„czona naszym zwyciÄ™stwem 3:0.

Obrazy newsów: atc6_b3.jpg

PodsumowujÄ…c, w kampanii ATC6 obie strony konfliktu wygraÅ‚y takÄ… samÄ… ilość bitew (po sześć). Pierwszy raz w historii tej kampanii o ostatecznym zwyciÄ™stwie zdecydowaÅ‚y tzw. maÅ‚e punkty, czyli pojedyncze sektory, które znajdowaÅ‚y siÄ™ pod kontrolÄ… danej strony w momencie zakoÅ„czenia każdej z bitew. Strona przeciwna (REDFOR) miaÅ‚a o jeden sektor wiÄ™cej pod kontrolÄ…,  co daÅ‚o im ostateczne zwyciÄ™stwo w kampanii ATC6. Nie mniej jednak nie czujemy siÄ™ przegrani. Ta kampania byÅ‚a najbardziej wyrównanÄ… kampaniÄ… ATC, w jakiej przyszÅ‚o walczyć naszemu klanowi. Gracze [EC] Elite Corps udowodnili, że nadal potrafiÄ… dzielnie walczyć jako najstarszy aktywnie dziaÅ‚ajÄ…cy klan serii ARMA w Polsce!

 

Medal za udział klanu [EC] Elite Corps w kampanii ATC6.

Obrazy artykuÅ‚ów: atc_medal_2015.png

 

 

ZdjÄ™cie pamiÄ…tkowe uwieczniajÄ…ce graczy i emblematy wszystkich klanów, grup i spoÅ‚ecznoÅ›ci, które wzięły udziaÅ‚ w kampanii ATC6.

Obrazy newsów: atc_pic2_small.png

PodglÄ…d serwera TS3
kliknij by rozwinąć
Nasz baner
Partnerzy