Nawigacja
Strona główna
Kontakt
PodglÄ…d serwera TS3

Klan
Historia klanu
Osiągnięcia
Ligi - turnieje - kampanie
Rekrutacja
Wszyscy członkowie klanu

ARMA 3
ArmA 3 Polish Community
ATC (ARMA Tactical Combat)
TacBF (Tactical Battlefield)

ARMA 2
PR:A2 (Project Reality: ARMA 2)
ATC (ARMA Tactical Combat)
VB (Virtual Battle)

Romanovo
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Strona
Szukaj
Kategorie newsów
Zaloguj siÄ™
ATC6 wystartowało!
Mecze / Ligi / Turnieje

Obrazy newsów: new-atc-logo.png

Po wielu tygodniach poprawek i testów, szósta kampania Arma Tactical Combat ostatecznie wystartowaÅ‚a (pierwsza bitwa odbyÅ‚a siÄ™ 12 lipca)! Szósta edycja, ponownie jak poprzednie, skupi siÄ™ na walce obu stron konfliktu, w ramy których wchodzÄ… klany i spoÅ‚ecznoÅ›ci z caÅ‚ego Å›wiata. Mechanika misji, bÄ™dÄ…ca gÅ‚ównÄ… cechÄ… kampanii, pozostaje nienaruszona, uwzglÄ™dniono jedynie drobne poprawki i ulepszenia zwiÄ…zane z nowymi rozwiÄ…zaniami technicznymi zawartymi w ARMA 3. Klan [EC] Elite Corps po raz kolejny bierze udziaÅ‚ w tych rozgrywkach. Tym razem przyjdzie nam walczyć po stronie BLUFOR. Po naszej stronie znajdujÄ… siÄ™ również gracze wchodzÄ…cy w skÅ‚ad polskiej spoÅ‚eczneÅ›ci ARMA, czyli [PAC] Polish Arma Community.

W najbliższym czasie, na Å‚amach naszej strony, pojawiÄ… siÄ™ krótkie relacje z już rozegranych i nadchodzÄ…cych bitew. Poniżej krótki zarys fabularny bÄ™dÄ…cy tÅ‚em wydarzeÅ„ kampanii:

 

"2020

W momencie gdy kryzys ekonomiczny, polityczny i instytucjonalny Grecji osiÄ…ga punkt kulminacyjny, niektóre prowincje kraju ogÅ‚aszajÄ… secesjÄ™ podejmujÄ…c walkÄ™ zbrojnÄ…. W regionie PóÅ‚nocnych Wysp Egejskich, niedaleko wybrzeża Turcji, wyspa Lemnos ogÅ‚asza niepodlegÅ‚ość i tym samym narodziny Republiki Altis, niezależnej od Republiki Grecji i Unii Europejskiej. Grecja i UE nie uznajÄ… Republiki Altis i proszÄ… o wsparcie NATO, by powstrzymać rebeliÄ™. W odpowiedzi, nowa republika nawiÄ…zuje wspóÅ‚pracÄ™ z Iranem i innymi krajami CSAT, których wpÅ‚ywy siÄ™gajÄ… pobliskiego wybrzeża Turcji.

2021

Rok później, przez RepublikÄ™ Altis przetacza siÄ™ wyniszczajÄ…ca wojna domowa. NATO rozlokowaÅ‚o swoje siÅ‚y na wyspie. Dezerterzy i inni czÅ‚onkowie SiÅ‚ Zbrojnych Altis poÅ‚Ä…czyli siÅ‚y z innymi ruchami opozycyjnymi, w celu usuniÄ™cia wspieranego przez CSAT rzÄ…dzu Altis i wszystkich zewnÄ™trznych wpÅ‚ywów, co ma w dalszej perspektywie umożliwić zjednoczenie wyspy z ojczyznÄ…. Altis jest de facto podzielony na dwie części bÄ™dÄ…ce pod kontrolÄ… odpowiednio NATO i CSAT. Czas na zabiegi dyplomatyczne siÄ™ skoÅ„czyÅ‚..."

 

Obrazy newsów: atc6_mapscreen.jpg

PodglÄ…d serwera TS3
kliknij by rozwinąć
Nasz baner
Partnerzy