Nawigacja
Strona główna
Kontakt
PodglÄ…d serwera TS3

Klan
Historia klanu
Osiągnięcia
Ligi - turnieje - kampanie
Rekrutacja
Wszyscy członkowie klanu

ARMA 3
ArmA 3 Polish Community
ATC (ARMA Tactical Combat)
TacBF (Tactical Battlefield)

ARMA 2
PR:A2 (Project Reality: ARMA 2)
ATC (ARMA Tactical Combat)
VB (Virtual Battle)

Romanovo
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Strona
Szukaj
Kategorie newsów
Zaloguj siÄ™
ATC5 - dziewiÄ…ta bitwa
Mecze / Ligi / Turnieje

Wczoraj (tj. 27.02.2013) odbyÅ‚a siÄ™ dziewiÄ…ta, przedostatnia bitwa w kampanii ATC5. PoczÄ…tkowa bitwa rozpoczęła siÄ™ po naszej myÅ›li. Po godzinie walki już w peÅ‚ni kontrolowaliÅ›my sytuacjÄ™ w umocnionym przez nasze siÅ‚y sektorze C, oraz rozpoczÄ™liÅ›my oblężenie sektora B. W tym czasie wróg skoncentrowaÅ‚ swoje siÅ‚y w sektorze A, skÄ…d dokonywaÅ‚ wypadów na dwa pozostaÅ‚e punkty. Po ponad godzinie bitwy staÅ‚o siÄ™ jasne, że do decydujÄ…cego starcia dojdzie w sektorze B, gdzie przez caÅ‚y czas scieraÅ‚y siÄ™ siÅ‚y obu stron konfilktu. OkoÅ‚o 30 minut przed koÅ„cem bitwy nasze siÅ‚y zajęły sektor B i rozpoczęły jego umacnianie. SpowodowaÅ‚o to diametralnÄ… zmianÄ™ w szykach BLUFOR, który z ogromnym impetem zdecydowaÅ‚ siÄ™ posÅ‚ać praktycznie wszystkie swoje siÅ‚y na niestabilny sektor B. DosÅ‚ownie kilka minut przed koÅ„cem dwugodzinnej bitwy wróg zdoÅ‚aÅ‚ garstkÄ… siÅ‚ przejąć sektor B, którego nasze wycieÅ„czone oddziaÅ‚y nie miaÅ‚y już ani czasu, ani praktycznych możliwoÅ›ci odbić. Walka byÅ‚a naprawdÄ™ intensywna i satysfakcjonujÄ…ca. Bitwa zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ zwyciÄ™stwem siÅ‚ przeciwnika 2:1.

6 marca odbÄ™dzie siÄ™ ostatnia dziesiÄ…ta bitwa ATC5, w której przyjdzie nam bronić sektora Bergen.

Obrazy newsów: battle10.jpg

PodglÄ…d serwera TS3
kliknij by rozwinąć
Nasz baner
Partnerzy